Ce este KINO+?
-Inițiativă cultural-educațională realizată pe bază de voluntariat;
-Program de educație non-formală pentru studenți-viitori traducători;
-Festival al premierelor cinematografice rusești pe marele ecran din România;
-Etapă în consolidarea multiculturalității specifice spațiului românesc;
-Oportunitatea de a promova, într-o manieră inovatoare, imaginea celor implicați: organizatori, parteneri, sponsori;
-Argument în favoarea dezvoltării relațiilor economice și culturale internaționale.
Scop și obiective

Crearea unui mediu propice pentru promovarea valorilor multiculturale în România prin popularizarea artei cinematografice ruseşti

•publicul român va avea posibilitatea de a viziona gratuit creaţii cinematografice rusești necunoscute până acum în România;

•copiii din România vor face cunoştinţă cu filme de animaţie-rezultate ale şcolii cu tradiţie în domeniu din Rusia, cu personaje şi poveşti nemaiîntâlnite, originare  dintr-un spaţiu aflat în imediata apropiere geografică a României;

•se va consolida mediul multicultural specific spațiului românesc prin promovarea unei culturi naționale;

•se va acoperi parţial vidul cultural cauzat de dispariţia sălilor cinematografice din numeroase zone ale ţării, precum şi cel cauzat de reducerea drastică a prezenţei filmelor ruseşti pe micul şi marele ecran din România;

•se va perfecţiona nivelul cunoştinţelor specializate și competențele lingvistice ale studenților – viitori traducători;

•se vor dezvolta abilitățile practice ale studenților în domeniul traducerii de film şi se vor îmbogăţi cunoştinţele acestora în domeniul civilizaţiei şi mentalităţii ruse.

Comment here