Asociaţia “Reţeaua de Cultură” îşi propune să dezvolte proiecte cultural-educative, social-economice dar şi proiecte ecologice sau de salvare a animalelor la nivel naţional dar şi internaţional. Dezvoltarea dialogului intercultural şi a multiculturalităţii, sprijinirea educaţiei continue încurajarea practicării activităţilor sportive şi dezvoltarea tuturor formelor de turism, susţinerea voluntariatului în vederea identificării şi soluţionării nevoilor cu care se confruntă societatea sunt alte idei de proiecte ce vor fi transformate în scurt timp în evenimente naţionale sau internaţionale.

Scop:

Membrii Asociaţiei “Reţeaua de Cultură” doresc să se asocieze în scopul cunoașterii, promovării, conservării și exprimării valorilor culturale materiale şi imateriale naţionale şi universale, dezvoltării dialogului intercultural şi a multiculturalităţii, sprijinirii educaţiei continue formale, non-formale şi informale pentru toate categoriile de vârstă în toate domeniile, diminuării discrepanţelor de ordin social, economic, şi educaţional existente în societate, combaterii oricărui gen de discriminare, implicarea activă a tinerilor pentru o dezvoltare durabilă a societăţii în toate sferele activităţii umane, conștientizarea și mobilizarea populației în privința gestionării și regenerării resurselor, a conservării biodiversităţii, a echilibrului ecologic regional și global, a protecţiei animalelor, încurajarea practicării activităţilor sportive şi dezvoltarea tuturor formelor de turism, susţinerea voluntariatului în vederea identificării şi soluţionării nevoilor cu care se confruntă societatea.

Obiective:

a)      Promovarea valorilor culturale, spirituale şi artistice materiale şi imateriale, naţionale şi universale;

b)      Întreținerea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului material și imaterial naţional şi/sau universal;

c)      Promovarea culturii românești în țară și în străinătate și a schimburilor interculturale prin acțiuni specifice în următoarele domenii: economic, social, științific, cultural, artistic, sportiv, ecologic, sănătate, juridic, mass media;

d)     Stimularea dialogului multicultural şi intercultural fără deosebire de naționalitate, religie, rasă, sex, apartenență etnică  sau  convingeri politice;

e)      Însușirea cunoștințelor de limbi  moderne și de circulație internațională ca instrument de comunicare internațională și de promovare a dialogului cultural internațional și a valorilor societății globale deschise;

f)       Formarea și dezvoltarea continuă personală, socio-profesională și economică a persoanelor aparţinând tuturor categoriilor de vârstă şi provenind din cele mai diverse sfere ale activităţii umane;

g)      Favorizarea accesului la educație și cultură prin implicarea în activități educative, socio-culturale și socio-profesionale, de formare și orientare profesională, sprijinirea activităților pe plan social, cultural, educațional, sportiv, economic, politic și juridic și implicarea în viața societății civile;

h)      Stimularea şi promovarea participării civice, a cunoaşterii şi respectării drepturilor și libertăților omului, a incluziunii sociale, diminuarea discrepanțelor de ordin economic, educațional și cultural existente în societate;

i)        Dezvoltarea simțului de răspundere civică, a implicării în activitățile comunității, promovarea valorilor statului de drept, a gândirii critice, deschise și tolerante;

j)        Consolidarea unei societăți democratice moderne bazate pe moralitate;

k)      Conservarea și ocrotirea mediului înconjurător, a biodiversității, naturii și a zonelor protejate, promovarea în rândul populației a ideilor despre educația ecologistică, educația eco-civică, protecția mediului înconjurător, natural și antropic;

l)        Valorificarea și dezvoltarea durabilă a potențialului turistic, promovarea tuturor formelor de turism și a activităților turistice;

m)    Promovarea practicării la nivel local și național a activităților sportive;

n)      Creșterea gradului de interes pentru activități de voluntariat;

o)      Promovarea sănătății și educației pentru sănătate și menajarea sănătății în rândul populației;

 

Vă aşteptăm, cu mare plăcere, să fiţi alături de noi la aceste evenimente ca şi voluntari, membri ai asociaţiei sau parteneri.

Asociaţia “Reţeaua de Cultură” – Pentru ca ne pasa de ceea ce ne inconjoara!

 

Comment here